شنبه تا 5 شنبه از ساعت 8:30 الی 16 - تلفن پشتیبانی : 05191025654

نخل شامادورا متوسطگیاهان آپارتمانی

گیاه نخل شامادورا یا نخل پارلور نیاز نوری کمی دارد و می تواند سایه را تحمل کند بنابراین گیاهی مناسب برای نگهداری در آپارتمان می باشد.
نور غیر مستقیم خورشید رنگ های برگ را بهبود می بخشد.
شرایط آبیاری برای گیاه به گونه ای است که در تابستان هفته ای دوبار و در زمستان هر پنج روز یکبار گیاه را آبیاری کنید.
آبیاری بیش از حد باعث پوسیدگی گیاه می شود زمانی به گیاه آب دهید که سطح خاک نیمه خشک یا نیمه مرطوب باشد
خاک مناسب برای نخل شامادورا، خاکی سبک و دارای زهکشی مناسب است.
زمان کود دهی برای این گیاه، ماهی یک بار، در طول فصل رشد این نخل است
فروشنده: سانتیس
تعداد : موجود
قیمت: پس از تخفیف : 6,800,000 ريال
8,500,000 ريال
+
-