سرلاك پرندگان آرکازیماغذا پرندگان

مشخصات:
وزن: 100 گرم
مخصوص طوطی سانان و پرندگان زینتی
فروشنده: سانتیس
تعداد : موجود
قیمت: 450,000 ريال
+
-