نحوه ثبت سفارش

چطور در سانتیس سفارش خود را ثبت کنم ؟

1- وارد پروفایل خود شوید.
2- محصول مورد نظر خود را جستجو کنید.
3- شما میتوانید تعداد کالا را افزایش یا کاهش دهید .
همچنین امکان حذف کالا از سبد وجود دارد .
4- آدرس تحویل سفارش خود را انتخاب نمایید.
امکان تغییر یا ویرایش ادرس در این مرحله وجود دارد .
5- موقعیت آدرس خود را روی نقشه انتخاب کنید.
سپس آدرس و مشخصات تحویل گیرنده را ثبت نمایید
6- برای تکمیل خرید خود شیوه ارسال وبازه زمانی سفارش خود را انتخاب کنید.