شرایط استرداد کالا در سانتیس

‏‏بازگرداندن سفارش و کالاهای معیوب

در چه شرایطی میتوانید درخواست استرداد کالا را داشته باشید؟
لطفا هنگام تحویل توسط مامور ارسال، اقلام سفارش خود را به دقت بررسی نمایید. تغییر یا لغو سفارش به دلیل ایرادهای ظاهری و قابل تشخیص در زمان تحویل کالا بعد از تحویل سفارش به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

در شرایطی که عیب کالا درب منزل قابل تشخیص بوده باشد بازگرداندن امکان پذیر نخواهد بود.

در صورت این شرایط هم میتوانید کالا را به مامور ارسال بازگردانید و یا از طریق پروفایل کاربری خود و تماس با سانتیس اقدام به بازگرداندن کالا نمایید.